top of page

TJENESTER

JBS inneklima kan tilby:

 

-Vedlikeholdsavtaler:

Tradisjonelt tar en inneklima service for seg vedlikehold og utskifting av forbruks- og slitedeler i luftbehandlingssystemet.

Med dagens krav til inneklima og energiøkonomisering, stilles det høye krav til samspillet mellom byggautomatiseringssytemet og luftbehandlingsystemet.

JBS inneklima kan skreddersy en vedlikeholdsavtale som ivaretar dette samspillet.

 

-Drift og overvåking:

Et sunt og energieffektivt inneklima bidrar til fornøyde brukere samt økonomiske besparelser. Byggets SD-anlegg er et viktig verktøy for å overvåke de aktuelle systemene. 

JBS inneklima kan tilby den nødvendige kompetansen innen drift og overvåking av SD-anlegg.

Vi kan også levere systemer som gjør det mulig å overvåke eldre systemer som ikke har SD-anlegg.

 

-Entreprise

På nye bygg stilles det stadig strengere krav til inneklima og energibruk.

JBS inneklima påtar seg all leveranse av inneklima som ventilasjon, varme- og kjølesentraler samt automatikk for å ivareta morgendagens krav. 

-Rehabilitering og oppgradering:

Eldre bygg har ofte flere frittstående systemer for å håndtere inneklimaet. Ved å modernisere disse systemene samt å få dem til å spille sammen vil en få et bedre inneklima, redusere energikostnadene samt forenkle driftssituasjonen.

Vi leverer fleksible løsninger som kan hente inn eksisterende systemer for presentasjon i SD-anlegg.

JBS inneklima kan utføre rehabilitering og oppgradering av alle typer bygg

Vi kan kartlegge forbedringspotensialer for å skape et godt inneklima samt senke energiforbruket.

 

-Byggautomatisering:

For at inneklimasystemer skal kunne ivareta brukeren samt holde et lavt energiforbruk, er det vesentlig at systemene samspiller.

JBS inneklima kan skreddersy byggautomatiseringssystemer og SD-anlegg som ivaretar dette samspillet.

bottom of page