top of page

TJENESTER

Godkjenninger

 

-Sentral godkjenning:

JBS Inneklima AS er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av
27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)
- Prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2
- Utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3

Link til godkjenningsbevis

SG_GULL_LYSBAKGRUNN.png
bottom of page